Благодарим за помощь

Сердечно благодарим за помощь и поддержку строительства Храма-памятника битве под Москвой, всех жертвователей и организации:

 • Семенов В.А.
 • Зеленков А.
 • Тихонова И.В.
 • ООО «Эпикур»
 • МРОПП Никольского Храма д. Алексеевское
 • Догадова А.В.
 • Парцева В.Ю.
 • Стрежнева В.Н.
 • Кретова О.Л.
 • Семенов В.А.
 • Халикова В.И.
 • ХИМ П-Т
 • Лифшиц Н.В.
 • Тарасова Т.К.
 • Алексии
 • Дубоделова Т.И.
 • Базина Р.А.
 • Пушкина Н.Н.
 • Зубкова Р.Е.
 • Халикова В.И.
 • Голубева
 • Козлова Ю.В.
 • Семенов В. А.
 • Чижикова С.И.
 • Морозова Н.Ф.
 • Емельянова В.Л.
 • Халикова В.И.
 • Семенов В.А.
 • Пушкина Н.Н.
 • Сенчик Л.В.
 • Ермилова В.К.
 • Кокорева В.Е.
 • Кудрявцев Ю.А.
 • Юсупова Е.В.
 • Ермилова В.К.
 • Зеленцова Т.Г.
 • ООО Функе Рус
 • Гранкина Л.Я.
 • Букина Т.Ю.
 • Пушкина Н.Н.
 • Кретова О.Л.
 • Иванов Ю.В.
 • Халикова В.И.
 • Семенов В. А.
 • Синцов А.В.
 • Гранкина Л.Я.
 • Семенов В. А.
 • Шапыгина С.Г. с чадами
 • Халикова В.И.
 • Семенов В. А.
 • Иванов
 • Аникеев
 • Федоренко
 • Семенов
 • Пётр
 • Халикова В.И.
 • Гранкина Л.Я.
 • Шумская О.И.
 • ООО НПК «Курс-ОТ»
 • Юлия
 • ООО «ЭПИКУР»
 • Блинова Т.И.
 • Тригуб А.Г.
 • Богомолова Е Р
 • Блохина А.И.
 • Тараканова Л.С.
 • Кожухова К.В.
 • Халикова В.И.
 • ООО «ЭПИКУР»
 • ООО «ЭПИКУР»
 • НФ «Слава Отечества»
 • Логунова Е.Ю.
 • Алла
 • Абрамова Н.Н.
 • Кириллина М.А.
 • Киселева Л.В.
 • Халикова В.И.
 • Семенов В. А
 • Семенов
 • Муратова Я.Ю.
 • Лучков Н.В.
 • Лучкова А.Г.
 • Лучков И.Н.
 • Пишняк А.И.
 • Пишняк М.И.
 • Пишняк И.А.
 • Пишняк А.И.
 • Каусова Е.Н.
 • Каусова М.А.
 • Каусов Н.
 • Миклуш Д.В.
 • Котроков А.К.
 • Бакишинская Е.К.
 • Бакишинский К.М.
 • Бакишинская К.М.
 • Котрохова С.А.
 • Котрохов Т.А.
 • Котрохов Н.А.
 • Абдраимов А.
 • Абдраимов А.
 • Абдраимова Е.
 • Абдраимова Т.
 • Кривоконева Е.
 • Кривоконева Н.
 • Грубицына Е.Ю.
 • Пантеллева И.М.
 • Ибрагимов М.
 • Ибрагимов Н.М.
 • Лопатина М.Ю.
 • Лопатина В.В.
 • Трошин В.Г.
 • Трошина Л.В.
 • Пита А.С.
 • Пита А.И.
 • Журавлев С.С.
 • Журавлева Т.А.
 • Петрова Д.М.
 • Петров М.М.
 • Авилов А.В.
 • Авилов А.В.
 • Петрова Т.А.
 • Соколова В.И.
 • Авипова Г.И.
 • Трошина О.В.
 • Трошина В.В.
 • Трошин А.В.
 • Трошин В.В.
 • Трошина А.В.
 • Васильев Г.В.
 • Валильева Г.А.
 • Журавлева К.С.
 • Журавлева Е.В.
 • Журавлева В.Л.
 • Журавлев В.С.
 • Журавлева К.П.
 • Соложенцева М.В.
 • Игнатьев М.В.
 • Алипов М.И.
 • Лукьянов И.В.
 • Лукьянов В.Г.
 • Лукьянова П.В.
 • Лукьянова Т.М.
 • Которохва Н.Н.
 • Иванова Т.Н.
 • Курокина И.
 • Савидова А.
 • Алексеев С.
 • Алексеев П.
 • Савидов А.
 • Савидова Н.
 • Кузин С.В.
 • Кузина Г.Н.
 • Лукьянова Т.М.
 • Лукьянов А.М.
 • Лукьянова Е.А.
 • Лукьянов М.С.
 • Лисицкий Г.А.
 • Тимонина Ю.С.
 • Тимонин С.Н.
 • Марусейченко В.
 • Марусейченко О.
 • Марусейченко В.
 • Каусов М.А.
 • Илюшкина О.
 • Илюшкина Е.
 • Илюшкин Д.
 • Илюшкин А.
 • Субботин Е.И.
 • Субботина М.И.
 • Турганов Д.В.
 • Шумилкин А.А.
 • Шумилкин Д.А.
 • Окишева Е.С.
 • Окишев И.С.
 • Тихомирова Л.В.
 • Меркулова Л.Л.
 • Тимонина А.С.
 • Лукьянова Л.И.
 • Тимонина М.С.
 • Евтушенко Д.А.
 • Богач Б.А.
 • Маренков П.М.
 • Фролович В.И.
 • Илюшкина Г.И.
 • Подопригора И.
 • Фролов В.Н.
 • Лучков А.Н.
 • Лучкова Е.Н.
 • Кабакина А.М.
 • Кабакин Г.Г.
 • Лучкова Н.Н.
 • Лучков А.В.
 • Кабакин Г.Г.
 • Кабакина М.
 • Кабакина А.Г.
 • Гончаренко Е.С.
 • Потапов С.Г.
 • Потапова А.А.
 • Олег
 • Порохова Г.Г.
 • Вяткина Т.Г.
 • Вяткин В.П.
 • Вяткина Н.
 • Вяткин А.
 • Вяткин А.
 • Одышева И.
 • Лейкин М.Ю.
 • Спорягин Д.П.
 • Спорягина М.В.
 • Поплывков Н.М.
 • Романов Г.М.
 • Плотникова С.Н.
 • Зайцева М.С.
 • Зайцев А.О.
 • Зайцева И.О.
 • Зайцев Д.А.
 • Николаенков А.С.
 • Овсянников В.В.
 • Ягничук Д.Е.
 • Александров А.А.
 • Сухачевская О.В.
 • Сухачевская А.М.
 • Пронин А.И.
 • Пронин И.Н.
 • Новикова В.В.
 • Новикова Р.В.
 • Пронина К.И.
 • Сорокона Т.В.
 • Сорокина А.В.
 • Лабузов И.И.
 • Аракелян Ф.Г.
 • Кривконева Т.Н.
 • Бордарчук В.С.
 • Тимонин Н.И.
 • Тимонина А.М.
 • Шушкевич А.С.
 • Кочевинова Н.И.
 • Воронина Л.Ф.
 • Воронин М.Ф.
 • Воронин Ф.Н.
 • Вайкова И.И.
 • Завьялов А.Г.
 • Какурина М.В.
 • Завьялова И.В.
 • Борисова Ю.Е.
 • Горбачев А.Л.
 • Осипов И.В.
 • Борисова Н.Н.
 • Борисов Д.Е.
 • Старостин И.А.
 • Чукаев П.А.
 • Гуськов С.А.
 • Гуськов А.С.
 • Гуськова К.С.
 • Ратникова О.Б.
 • Борисова С.Д.
 • Дрождина О.А.
 • Дрождин Г.И.
 • Дрождин А.И.
 • Дрождин И.Ю.
 • Ромм М.М.
 • Горбачева Е.А.
 • Вольман Л.И.
 • Горбачева А.А.
 • Илюшкина И.Н.
 • Лукашов А.И.
 • Лукашова Н.Л.
 • Куник И.И.
 • Куник Д.М.
 • Самарин А.Ю.
 • Якубов Д.К.
 • Куликов С.Б.
 • Горохова А.В.
 • Рошанова В.Н.
 • Вдовина А.Н.
 • Грабовских Т.В.
 • Тер-Костанова В.Н.
 • Губцов М.
 • Меркулова Н.А.
 • Пластун А.Р.
 • Вдовин Н.Е.
 • Вдовина Л.Я.
 • Михайлова Т.В.
 • Игонина Т.А.
 • Лазькова Г.Н.
 • Матвеева Н.В.
 • Федоров Д.В.
 • Семенов В.
 • Халикова В.И.
 • Никольский храм, деревня Алексеевское
 • Халикова В.И.
 • ООО «СТ-Трейдхаус»
 • Зубкова Р.Е.
 • Пушкина Н.Н.
 • Бартош Инесса Сергеевна
 • ООО «Объединение Паккер Маш»
 • Халикова В.И.
 • Халикова В.И.
 • Бочкаревы С.А. Евгения Т.Н.
 • Пепловская Т.В.
 • ООО «Экосервис Технохим-М»
 • Стребкова О.В.
 • Трубникова Е.В.
 • ООО «МС-Энерго»
 • Лебедева К.Ю.
 • Медведева Г.М.
 • Дзюман Е.Ю.
 • Ивагин Д.А.
 • Пищулина Л.Н.
 • Гордиенко С.В.
 • Ананьева А.А.
 • ООО «СТ-Трейдхаус»
 • Иванов Н.С.
 • Семенов
 • Тихомирова Л.В.
 • ОАО «Теплосеть»
 • МП «Теплоснабжение»
 • Клюева Н.Н.
 • Киселева Л.В.
 • МУП «Серпуховская теплосеть»
 • Мацкош С.П.
 • Вяткин С.В.
 • Латыпов А.А.
 • Степанова Г.А.
 • ООО «ТЭУ»
 • МУП «Тепло Коломны»
 • Пушкина Н.Н.
 • Коротченко С.И.
 • Ведешкина Л.В.
 • ООО «СТ-Трейдхаус»
 • Курникова Т.
 • ООО «Рузские тепловые сети»
 • Ковалева Н.В.
 • Тихомирова Л.В.
 • Веселова А.Н.
 • Вяткин С.В.
 • Семенов
 • Малахова И.В.
 • Рейдик Т.И.
 • Рейдик Т.И.
 • Павлова Л.
 • Плешивцев В.Г.
 • Пасков В.В.
 • Репа С.В.
 • Стрельцов А.Н.
 • Панкратов Ю.А.
 • Гуськов С.
 • Слоква В.
 • Скрипников А.Г.
 • Каусов М.А.
 • Тихомирова Л.В.
 • Семенов В.Г.
 • Смирнов А.Н.
 • Тер-Костанов Н.Ю.
 • Орлов А.А.
 • Архипов Н.Т.
 • Александров А.А.
 • Межевич В.Е.
 • Заволожин Н.И.
 • Корольков В.И.
 • Дунаев И.Д.
 • Кириллин А.В.
 • Николаев А.С.
 • Потапов С.Г.
 • Денисов О.И.
 • Лебедь Н.Ю.
 • Визбул Т.В.
 • Путято Д.И.
 • Шикин В.А.
 • Кирсанов А.Ю.
 • Азаров В.Н.
 • Перепечин Н.А.
 • Шибаев В.И.
 • Ревенько В.Н.
 • Дубов А.С.
 • Мозулев Е.М.
 • ОАО МосЭнергосбыт
 • Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей
 • Рабочая группа Книги Памяти «Они погибли в битве под Москвой. 1941–1942 гг.» ГУ МО «Издательский дом «Московия»
 • Денисов О.И.
 • Дудина Н.П.
 • Деревянко В.М.
 • Афональева Е.В.
 • Кондратенко Т.С.
 • Маслов В.К.
 • Маслов А.К.
 • Маслова С.Н.
 • Илюшкин А.В.
 • Дрожин В.Н.
 • Дрожин А.И.
 • Филатов Н.В.
 • Кондратенко Н.Н
 • Дедух С.Ю.
 • Луйкин М.Ю.
 • Спорягин Д.П.
 • Спорягина М.В.
 • Поплывков Н.М.
 • Романов Г.М.
 • Плотникова С.Н.
 • Дрождин Н.И.
 • Зайцева М.С.
 • Зайцев А.О.
 • Зайцева И.О.
 • Зайцев Д.А.
 • Николаенков А.С.
 • Овсянников В.В.
 • Ягничук Д.Е.
 • Александров А.А.
 • Сухачевская О.В.
 • Сухачевская А.М.
 • Пронин А.И.
 • Пронин И.Н.
 • Новикова В.В.
 • Новикова Р.В.
 • Пронина К.И.
 • Сорокина Т.В.
 • Сорокина А.В.
 • Лабузов И.И.
 • Аракелян Ф.Г.
 • Кривоконева Т.Н.
 • Бондарчук В.С.
 • Тимошин Н.И.
 • Тимошина А.М.
 • Шушкевич А.С.
 • Кочевинова Н.И.
 • Воронина А.Ф.
 • Воронин М.Ф.
 • Воронин Ф.Н.
 • Байкова И.И.
 • Завьялов А.Г.
 • Какурина М.В.
 • Завьялова И.В.
 • Борисова Ю.Е.
 • Горбачев А.М.
 • Осипов И.В.
 • Борисова Н.Н.
 • Борисов Д.Е.
 • Старостин И.А.
 • Чукаев П.А.
 • Гуськов С.А.
 • Гуськов А.С.
 • Гуськова К.С.
 • Ратникова О.Б.
 • Борисова С.Д.
 • Дрождина О.А.
 • Дрождин Г.И.
 • Дрождин А.И.
 • Дрождин И.Ю.
 • Ромм М.М.
 • Горбачева Е.А.
 • Вольман Л.И.
 • Горбачева А.А.
 • Илюшкина И.Н.
 • Лукашев А.И.
 • Лукашева Н.Л.
 • Куник И.И.
 • Куник Д.М.
 • Самарин А.Ю.
 • Якубов Д.К.
 • Куликов С.Б.
 • Горохова А.В.
 • Романова В.Н.
 • Вдовина А.Н.
 • Грабовский Т.В.
 • Тер-Костанова В.Н.
 • Губцов М.
 • Меркулова Н.А.
 • Пластун А.Р.
 • Вдовин Н.Е.
 • Вдовина Л.Я.